PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o. informuje o zatwierdzonych, obowiązujących taryfach za odprowadzanie ścieków oraz stawkach za odbiór wód opadowych i roztopowych.

Gmina Milicz

Decyzja dla Gminy Milicz na lata 2018-2021

Tabela taryfy dla Gminy Milicz na lata 2018-2021

Cennik usług odbioru wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Milicz

Cennik usług odbioru wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Milicz 2020-2021

Gmina Cieszków

Decyzja dla Gminy Cieszków na lata 2018-2021

Tabela taryfy dla Gminy Cieszków na lata 2018-2021

Uchwała w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług

Gmina Żmigród

Decyzja dla Gminy Żmigród na lata 2018-2021

Tabela taryfy dla Gminy Żmigród na lata 2018-2021

Uchwała w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług

Uchwała uchylająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia dopłaty dla odbiorców usług

Cennik usług odbioru wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Żmigród

Cennik usług odbioru wód opadowych i roztopowych na terenie Gminy Żmigród 2020-2021

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Zarządzenia Zarządu Spółki:

Zezwolenia

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszków

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żmigród

Regulaminy

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Milicz

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Cieszków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żmigród

 

Akty prawne