Drukuj
Odsłony: 1751

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, tj.: wizerunku zarejestrowanego monitoringiem - jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Dolina Baryczy Sp. z o.o. z siedzibą: 56-300 Milicz, Rynek 21;
2. W PGK Dolina Baryczy został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (dalej: IOD);
We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o. oraz w sprawie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani/Pan kontaktować się z IOD na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości: „Dane osobowe” lub telefonicznie tel. 71 38 40 987 wew. 29.
3. Monitoringiem wizyjnym są objęte tereny Oczyszczalni ścieków: w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1, w Sułowie przy ul. Łąkowej 56 oraz w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej 29. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się również teren wokół bramy wejściowej oraz ogrodzenia Oczyszczalni. Monitoringiem jest objęty również budynek administracyjno-socjalny wraz z częścią Pogotowia Technicznego, znajdujący się na terenie Oczyszczalni ścieków w Miliczu, przy ul. Sułowskiej 1.
4. Monitoring został wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia. Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
5. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego są zapisywane na rejestratorze danych i są dostępne maksymalnie przez 30 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisywane.
6. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).
7. Administrator zabezpiecza zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu osób, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:
a) na pisemny wniosek osób trzecich,
b) na wniosek organów prowadzących postępowania,
c) na pisemny wniosek Kierownika oczyszczalni.
8. W przypadku, gdy zaistnieje sytuacja, że nagrania z monitoringu mogą być Pani/Panu niezbędne do ochrony praw w takim postępowaniu, przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, na podstawie art.18 ust. 1 lit c) RODO. Żądanie należy zgłosić mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośrednio w siedzibie Spółki tj. Rynek 21, 56-300 Milicz.
9. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.
10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność,
11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych przez PGK Dolina Baryczy Sp. z o.o. narusza przepisy RODO.