W ramach posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gmin: Milicz, Żmigród i Cieszków Przedsiębiorstwo eksploatuje :

  • Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1,
  • Oczyszczalnię Ścieków w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej 29,
  • Oczyszczalnię Ścieków w Sułowie przy ul. Łąkowej 56.