Drukuj
Odsłony: 3478

Podstawowe informacje o PGK „Dolina Baryczy”

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Siedziba firmy: ul. Rynek 21, 56-300 Milicz

Własność: Gmina Milicz, Cieszków i Żmigród

KRS: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna - VI Wydział Gospodarczy KRS 0000255485

REGON: 020286417

NIP: 916-13-54-050

Kapitał zakładowy: 58 605 000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki ściekowej na terenie gmin Milicz, Cieszków i Żmigród. Dokładniej, swoim zakresem działalności obejmujemy miejscowości takie jak:

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by odbiór ścieków od właścicieli nieruchomości ze wskazanych terenów odbywał się nieprzerwanie i bezproblemowo. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług, ale też regularnie prowadzimy badania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków.