Podstawowe informacje o PGK „Dolina Baryczy”

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.

Siedziba firmy: ul. Rynek 21, 56-300 Milicz

Własność: Gmina Milicz, Cieszków i Żmigród

KRS: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna - VI Wydział Gospodarczy KRS 0000255485

REGON: 020286417

NIP: 916-13-54-050

Kapitał zakładowy: 58 605 000,00 PLN

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego. Jej nadrzędnym celem jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie gospodarki ściekowej na terenie gmin Milicz, Cieszków i Żmigród. Dokładniej, swoim zakresem działalności obejmujemy miejscowości takie jak:

  • Gmina Milicz (Brzezina Sułowska, Brzezina Sułowska Osada, Dunkowa, Gruszeczka, Karmin, Karminek, Łąki, Miłosławice, Piękocin, Piotrkosice, Postolin, Pracze, Słączno, Sulimierz, Sułów, Węgrzynów, Czatkowice, Duchowo, Gogołowice, Grabownica, Kaszowo, Koruszka, Miłochowice, Niesułowice, Pogórzy, Ruda Milicka, Sławoszowice, Stawiec, Stawczyk, Świętoszyn, Wałkowa i Kolonia Kobiałka, Wszewilki, Milicz)
  • Gmina Cieszków (Cieszków i Biadaszka)
  • Gmina Żmigród (Żmigród, Radziądz, Borzęcin, Nowe Domy, Węglewo, Borek, Garbce, Żmigródek)

Każdego dnia dokładamy wszelkich starań, by odbiór ścieków od właścicieli nieruchomości ze wskazanych terenów odbywał się nieprzerwanie i bezproblemowo. Dbamy o wysoką jakość świadczonych usług, ale też regularnie prowadzimy badania ścieków na terenie oczyszczalni ścieków.