Ostatnie dni były niezwykle intensywne dla naszych pracowników. Wszystko dzięki WIELKIEJ, ale MAŁEJ REWOLUCJI. Wystarczyło kilkanaście chętnych rąk do pracy, by w dość krótkim czasie, bez dodatkowego nakładu środków finansowych przeorganizować siedzibę Spółki dopasowując ją do potrzeb Klienta.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w dniu 05.12.2019 r. podpisało umowę na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Żmigrodzie, w m. Żmigród oraz Radziądz”. W ramach inwestycji zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości około 1 806 mb w rejonie ulic Reymonta, Szymborskiej, Miłosza oraz Lawendowej i Jaśminowej w Żmigrodzie.

Całkowity, planowany koszt netto realizacji zadania wynosi 896 983,00 zł, przy czym wsparcie WFOŚiGW wyniesie maksymalnie 896 983,00 zł i zostanie udzielone w formie pożyczki.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na wzroście liczby mieszkańców obsługiwanych przez nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną o 23 osoby.

Planowany termin realizacji zadania: 06.05.2019 – 31.12.2019 r.

Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

www.wfosigw.wroclaw.pl 

 

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Sułowa, zmodernizowaliśmy system napowietrzania ścieków, instalując na terenie sułowskiej oczyszczalni dmuchawę, całkowicie pozbawioną elementów tocznych.

Miło nam poinformować, że w dniu 23.09.2019 r. został złożony wniosek do Marszałka Województwa Dolnośląskiego o dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy – etap II”. Wartość Projektu to ponad 3 mln zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to ponad 1,6 mln zł.