Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. zakończyło realizację zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaszowo pod Miliczem”. W ramach inwestycji została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o długości 2 727 mb.

Całkowity koszt netto realizacji zadania wyniósł 1 264 434,12 zł netto, przy czym wsparcie WFOŚiGW wyniosło 1 062 067,50 zł netto i zostało udzielone w formie pożyczki.

W wyniku realizacji zadania zostanie osiągnięty efekt ekologiczny polegający na wzroście liczby mieszkańców obsługiwanych przez nowo wybudowaną sieć kanalizacyjną o 42 osoby.

Inwestycja była realizowana w terminie zadania: 20.09.2018 – 30.06.2019 r.

Zadanie było zrealizowane przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 7669290679226693140