Drukuj
Odsłony: 674

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Dolina Baryczy" sp. z o.o. realizuje projekt "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy - etap II". Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
w ramach umowy nr RPDS.04.02.01-02-005/19-00 z dnia 17.06.2020 r.

Głównym celem projektu jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy na terenie aglomeracji Żmigród zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju przy założeniu stopniowego spełniania wymogów określonych polskim i unijnym prawem ochrony środowiska.

Cele szczegółowe projektu to:

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 3,02 km sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Reymonta, Miłosza, Szymborskiej, Lawendowej, Jaśminowe i Willowej w aglomeracji Żmigród.

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 1 600 522,28 PLN, przy czym dofinansowanie wyniesie 1 040 179,43 PLN, tj. 64,99% wydatków kwalifikowanych.

 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31.07.2020 r.