Szanowni Państwo,

Prosimy o kontakt mieszkańców ul. Kościuszki 32-42 i 45 oraz ul. Kopernika 6, 10, 12, 14, 16 i 22 w Miliczu.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. z/s w Miliczu zwraca się z uprzejmą prośbą o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikiem Działu Obsługi Klienta (tel. 71 38 40 987 w. 23) w celu potwierdzenia poprawności danych wynikających z protokołów wymiany wodomierzy w Państwa mieszkaniach.

Dane podlegające weryfikacji to: numer fabryczny oraz numer nakładki radiowej nowego wodomierza, numer fabryczny oraz stan wodomierza zdemontowanego.

Uprzejmie przypominamy, że poprawność powyższych danych zapewni prawidłowe naliczanie opłat za odbiór ścieków.

Prezes Zarządu
Sabina Misiak