Drukuj

 

  1. Wniosek o wydanie zgody na odbiór ścieków bytowych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi

  2. Wniosek o zawarcie umowy na odbiór ścieków

  3. Wniosek o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

  4. Wniosek o wydanie zapewnienia odbioru ścieków z osadników bezodpływowych

  5. Zgoda na e-fakturę do pobrania
  6. Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej oraz zgłoszenie przystąpienia do robót budowlanych związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej/deszczowej
  7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej