Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

Forma prawna: Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
Firma Spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o.
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, VI Wydział GospodarczyKRS 0000255485

Kapitał zakładowy 58 605 000,00zł

REGON: 020286417
NIP: 916-13-54-050

Siedziba Spółki: 56-300 Milicz, Rynek 21

Prawne podstawy działania:

Prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego odprowadzania i zbiorowego oczyszczania ścieków:
– na podstawie Ustawy z dn. 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 06.123.858) oraz zezwoleń:

Zezwolenie Burmistrza gminy Żmigród na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żmigród (decyzja nr ROŚ 7050/3/07 z dn. 17.12.2007 r.)

Zezwolenie Burmistrza gminy Milicz na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Milicz (decyzja IGK.VII-7020/04/08 z dn. 18.01.2008 r.)

Umowa Spółki – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r. Nr 94 poz. 1037, z późn. zm.)
– Umowa Spółki: Akt notarialny Repertorium A numer 1652/2005 z dnia 01.04.2005r.

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak