Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 

1. Prawo własności nieruchomości położonej w Żmigrodzie przy ul. Wiejskiej, nr ew. 4/1, AM 5 zabudowanej miejską oczyszczalnią ścieków w Żmigrodzie;

2. Prawo własności nieruchomości położonej w Żmigrodzie przy ul. Dębowej, nr ew. 65/5, AM 33, zabudowanej przepompownią lokalną nr 6,

3. Kanalizacja i przyłącza znajdujące się na terenie gminy Żmigród

4. prawo własności nieruchomości położonej w Miliczu przy ul. Sułowskiej 1 nr ew. 82 AM 30, zabudowanej miejską oczyszczalnią ścieków

5. prawo własności nieruchomości położonej w Miliczu przy ul. Krotoszyńskiej o nr ew. 130/2 AM 4, zabudowanej przepompownią ścieków

6. prawo własności nieruchomości położonej w Sławoszowicach o nr ew. 109/5 AM 1, zabudowanej przepompownią ścieków

7. prawo własności nieruchomości położonej we Wszewilkach o nr ew. 75/3 AM 1, zabudowanej przepompownią ścieków

8. prawo własności nieruchomości położonej we Wszewilkach o nr ew. 181/5 AM 2, zabudowanej przepompownią ścieków

9. prawo własności nieruchomości położonej w Sułowie przy ul. Łąkowej 56 nr ew. 439/1, AM 5 zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Sułowie

10. prawo własności nieruchomości położonej w Sułowie przy ul. Łąkowej nr ew. 439/4, AM 5 zajęta pod drogę

11. prawo własności nieruchomości położonej w Słącznie nr ew. 183/5, AM 2 zabudowanej oczyszczalnią ścieków w Słącznie

12. kanalizacja i przyłącza znajdujące się na terenie gminy Milicz

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak