Drukuj

Informujemy, że Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wydała oświadczenie w sprawie koronawirusa w przedsiębiorstwach branży wodno-kanalizacyjnej.

Koronawirus stanowi ogromne zagrożenie dla branży wodno-kanalizacyjnej.

Wynika to z faktu, że ścieki komunalne powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach itp. niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów oraz substancji toksycznych i trujących. Kontakt z wspomnianymi mikroorganizmami jest codziennością dla operatorów systemów kanalizacyjnych (chociażby dla tych, którzy każdego dnia oczyszczają przepompownie ścieków z chusteczek nawilżanych i innych zanieczyszczeń).

Amerykańska Federacja Środowiska Wodnego potwierdza, że zarażenie koronawirusem poprzez żywność i fekalia jest możliwe.

W związku z powyższym Izba rekomenduje wprowadzenie odpowiednich środków ochronnych i przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych podczas pracy.

koronawirus 2

koronawirus 1

ogloszenie gazeta