Zadbaj z nami o środowisko!

Spółka PGK "Dolina Baryczy" została powołana przez Gminę Milicz, Cieszków i Żmigród do realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska. Dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej na realizację projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy infrastrukturę kanalizacyjną na terenie wspomnianych gmin.

Nie poprzestajemy - w dalszym ciągu dokładamy wszelkich starań by zachować ptasi raj - cenną przyrodę Doliny Baryczy.

Ty też możesz nam w tym pomóc!

 ____________________________________

Informujemy, że Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie wydała oświadczenie w sprawie koronawirusa w przedsiębiorstwach branży wodno-kanalizacyjnej.

Koronawirus stanowi ogromne zagrożenie dla branży wodno-kanalizacyjnej.

Wynika to z faktu, że ścieki komunalne powstające w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach itp. niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów oraz substancji toksycznych i trujących. Kontakt z wspomnianymi mikroorganizmami jest codziennością dla operatorów systemów kanalizacyjnych (chociażby dla tych, którzy każdego dnia oczyszczają przepompownie ścieków z chusteczek nawilżanych i innych zanieczyszczeń).

Amerykańska Federacja Środowiska Wodnego potwierdza, że zarażenie koronawirusem poprzez żywność i fekalia jest możliwe.

W związku z powyższym Izba rekomenduje wprowadzenie odpowiednich środków ochronnych i przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych podczas pracy.

koronawirus 2

koronawirus 1