Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

plakat pionowy z biurkiem informacja na stronę kopia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. realizuje projekt: „E-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu i obsługi Klienta poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań IT oraz drożenie e-usług. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe poprzez wdrożenie zintegrowanego oprogramowania informatycznego usprawniającego pracę wewnątrzadministracyjną oraz wdrożenie e-usług publicznych dla przedsiębiorców i obywateli w PGK „Dolina Baryczy” s p. z o.o.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 258 327,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 871 165,00 zł

Poziom dofinansowania: 85%
Wkład własny beneficjenta: 153 735,00 zł

Termin realizacji projektu: 30.05.2017 – 31.12.2019

 

 Wdrożonych zostanie łącznie dziewięć e-usług:

 • Udostępnienie wartości odczytu przez Internet;
 • E-Odczyt;
 • E-Zgłoszenie;
 • Historia Płatności;
 • E-Faktura;
 • E-Wezwanie Do Zapłaty;
 • E-Wniosek;
 • E-Płatność;
 • E-Powiadomienie.

Każdą z nich charakteryzuje wysoki poziom dojrzałości informatycznej. Większość wdrażanych e-usług charakteryzuje wysoki potencjał korzystania, w zakresie częstości załatwianych spraw. Uruchomienie e-usług wiąże się również z wdrożeniem i modernizacją systemów informatycznych w Spółce, a także modernizacją infrastruktury sprzętowej w zakresie umożliwiającym wykonanie zaplanowanych wdrożeń.

Niezbędna modernizacja systemów informatycznych obejmie:

 • zakup serwera bazy danych oraz serwera systemów,
 • zakup zestawów komputerowych pozwalających na wyposażenie 16 stanowisk roboczych,
 • wykonanie sieci teleinformatycznej umożliwiającej połączenie elementów systemów i stanowisk roboczych,
 • wyposażeniem serwerowni,
 • uruchomienie bazy danych,
 • zakup 2 szt. urządzeń wielofunkcyjnych,
 • zakup oprogramowania umożliwiającego realizację e-usług.

Wdrożenie projektu pozwoli osiągnąć szereg korzyści, wpłynie m.in. na:

 • poprawę jakości obsługi klienta m.in. poprzez zwiększenie dostępności i ułatwienie realizacji usług oraz skrócenie czasu załatwiania spraw,
 • zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • zapewnienie dostępności, integralności, aktualności i kompleksowości dokumentacji przetwarzanej w przedsiębiorstwie,
 • usprawnienie i zwiększenie efektywności pracy personelu,
 • obniżenie kosztów związanych z funkcjonowaniem, w tym z tworzeniem dokumentacji papierowej,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnienie stosowania technik IT,
 • zwiększenie liczby użytkowników korzystających z e-usług z zakresu usług komunalnych.

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak