Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Szanowni Państwo,

Celem badania ankietowego jest zdiagnozowanie potrzeb wśród klientów PGK Dolina Baryczy w zakresie wprowadzenia z e-usług do jego działalności. Wyniki badania będą pomocne w opracowaniu projektu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Ankieta ma charakter anonimowy. Pytania w kwestionariuszu mają charakter pytań zamkniętych i otwartych.

Prosimy o zaznaczenie wybranej odpowiedzi stawiając krzyżyk we właściwym miejscu lub krótkie wypowiedzi.
Udzielane przez Państwa odpowiedzi nie będą poddawane ocenie, a każda odpowiedź wniesie wartościowy wkład w przeprowadzane badanie. Informacje przez nas zebrane mają charakter jedynie statystyczny i nie będą udostępniane innym podmiotom. Termin wypełnienia ankiety do 06.05.2017 r.

ANKIETA

 

reklama nowa cena kopia

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak