Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

plakat pionowy z biurkiem informacja na stronę kopia

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. realizuje projekt: „E-usługi w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” Sp. z o.o. w Miliczu” w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 2. Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1 E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne.

 Głównym celem projektu jest podniesienie jakości działania Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Dolina Baryczy” sp. z o.o. w Miliczu i obsługi Klienta poprzez implementację nowoczesnych rozwiązań IT oraz drożenie e-usług. Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe poprzez wdrożenie zintegrowanego oprogramowania informatycznego usprawniającego pracę wewnątrzadministracyjną oraz wdrożenie e-usług publicznych dla przedsiębiorców i obywateli w PGK „Dolina Baryczy” s p. z o.o.

Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 1 258 327,00 zł
Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 871 165,00 zł

Poziom dofinansowania: 85%
Wkład własny beneficjenta: 153 735,00 zł

Termin realizacji projektu: 30.05.2017 – 31.12.2019

Zapytanie ofertowe ZP-8/PGK/2019 - Dostawa i wymiana węgla aktywnego w stacji dezodoryzacji powietrza na Oczyszczalni Ścieków w Miliczu oraz odbiór i utylizacja zużytego odpadu

.

Zapraszamy do zapoznania się z planem postępowania o udzielenie zamówień publicznych na rok 2019 -> pdf32x32

reklama nowa cena

---

platforma zakupowa

---

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2020 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak