Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odpowiedź na oświadczenie Pana Zbigniewa Węgrzyna

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Zbigniewa Węgrzyna, które zamieścił na swoim profilu na portalu społecznościowym w dniu 24 lutego 2018 r., jako pokłosie sesji Rady Miejskiej w Miliczu w dniu 22.02.2018 r., w imieniu PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o., celem sprostowania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Zbigniewa Węgrzyna, informuję jak poniżej:

1. Audyt zewnętrzny, stanowiący niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji i nadzoru dla projektu nr JRP-10/2011 z dnia 22.03.2011 r. pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” został przeprowadzony przez SKARS Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Firma audytowa została wybrana w drodze zapytania ofertowego, jako efekt apelu Radnych Rady Miejskiej w Miliczu podjętego w drodze uchwały w dniu 03.10.2017 r. Mimo tego, że Zbigniew Węgrzyn twierdzi, że „prezentacja i omawianie tego audytu nie wyjaśniło kompletnie niczego”, mam w tej sprawie, podobnie jak większość radnych oraz wspólnicy PGK „Dolina Baryczy” i rada nadzorcza spółki, odmienne zdanie.

2. Odnośnie gróźb byłego prezesa, dotyczących „naliczenia korekt w wysokości ponad 2 mln zł za błędy w opracowanej dokumentacji przetargowej”, Spółka zwraca uwagę, iż „zagrożenia” te zostały zawarte w zleconej przez Zbigniewa Węgrzyna „Ekspertyzie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” sporządzonej przez TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z/s w Katowicach na podstawie umowy z maja 2011 r. i dotyczą przeprowadzonych w latach 2009-2010 postępowań przetargowych. Jeśli Zbigniew Węgrzyn był w posiadaniu wiedzy, z której wynikało realne zagrożenie nałożenia korekty, to niewątpliwie miał obowiązek zgłosić te nieprawidłowości właściwym organom kontrolnym. Dlaczego przez trzy lata tego nie uczynił?

reklama nowa cena

---

platforma zakupowa

---

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2020 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak