Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Odpowiedź na oświadczenie Pana Zbigniewa Węgrzyna

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Zbigniewa Węgrzyna, które zamieścił na swoim profilu na portalu społecznościowym w dniu 24 lutego 2018 r., jako pokłosie sesji Rady Miejskiej w Miliczu w dniu 22.02.2018 r., w imieniu PGK „Dolina Baryczy” sp. z o.o., celem sprostowania nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez Zbigniewa Węgrzyna, informuję jak poniżej:

1. Audyt zewnętrzny, stanowiący niezależne potwierdzenie prawidłowości realizacji i nadzoru dla projektu nr JRP-10/2011 z dnia 22.03.2011 r. pn. „Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie” został przeprowadzony przez SKARS Sp. z o.o. z/s we Wrocławiu. Firma audytowa została wybrana w drodze zapytania ofertowego, jako efekt apelu Radnych Rady Miejskiej w Miliczu podjętego w drodze uchwały w dniu 03.10.2017 r. Mimo tego, że Zbigniew Węgrzyn twierdzi, że „prezentacja i omawianie tego audytu nie wyjaśniło kompletnie niczego”, mam w tej sprawie, podobnie jak większość radnych oraz wspólnicy PGK „Dolina Baryczy” i rada nadzorcza spółki, odmienne zdanie.

2. Odnośnie gróźb byłego prezesa, dotyczących „naliczenia korekt w wysokości ponad 2 mln zł za błędy w opracowanej dokumentacji przetargowej”, Spółka zwraca uwagę, iż „zagrożenia” te zostały zawarte w zleconej przez Zbigniewa Węgrzyna „Ekspertyzie dla projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy” sporządzonej przez TRACTEBEL ENGINEERING S.A. z/s w Katowicach na podstawie umowy z maja 2011 r. i dotyczą przeprowadzonych w latach 2009-2010 postępowań przetargowych. Jeśli Zbigniew Węgrzyn był w posiadaniu wiedzy, z której wynikało realne zagrożenie nałożenia korekty, to niewątpliwie miał obowiązek zgłosić te nieprawidłowości właściwym organom kontrolnym. Dlaczego przez trzy lata tego nie uczynił?

 

reklama nowa cena kopia

platforma zakupowa

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2019 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak