Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Udostępniamy Państwu mapy z projektowanym przebiegiem sieci kanalizacji oraz wniosek o zmianę lokalizacji projektowanego przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Wniosek do pobrania: wniosek w formacie PDF

 

Dokumentacja

pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32
pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32 pdf32x32

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Miliczu - Plan zamówień publicznych na rok 2018.

pdf32x32

Trwają roboty budowlane przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wszewilki w ulicach Jaśminowej, Lawendowej, Malinowej, Kalinowej, Cyprysowej, Wrzosowej, Aroniowej Akacjowej.
Zadanie zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy etap ukończono w grudniu ubiegłego roku. W wyniku jego realizacji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami doprowadzonymi do granic posesji, o łącznej długości wynoszącej około 0,78 km. Na dzień 14.03.2018r. stan zaawansowania etapu drugiego przedstawia się następująco - wybudowano kolektory główne wraz z przykanalikami do granic posesji, o długości około 2,2 km. Do wykonania pozostała sieć kanalizacji o długości 0,5 km w ulicy Akacjowej i Malinowej oraz budowa przepompowni ścieków w ul. Akacjowej.


Inwestycja finansowana jest z Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi: 1 783 396,00 zł netto, 2 193 577,08 zł brutto.
Termin zakończenia inwestycji wyznaczony jest na koniec lipca 2018 roku. Biorąc pod uwagę tempo realizacji prac, bez wątpienia możemy przyjąć, że inwestycja zakończy się przed wyznaczonym terminem i dzięki temu mieszkańcy będą mogli wcześniej przyłączyć swoje posesje do sieci kanalizacji.

reklama nowa cena

---

platforma zakupowa

---

dane osobowe

e faktura

PGK Dolina Baryczy © 2020 - MultiMediaPro Tomasz Pawlak