Awarie sieci kanalizacyjnej należy zgłaszać pod nr tel. 71 384 17 19 lub 881 225 661 na Oczyszczalnię Ścieków w Miliczu. Telefon czynny całą dobę.

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

O F E R T A S P R Z E D A Ż Y
1/ Koparko – ładowarka „Ostrówek”, rok produkcji 1988 proponowana minimalna cena: 10.000 zł + Vat
2/ Miał węglowy / luzem ok. 8 ton proponowana minimalna cena: 240 zł + Vat

Plik do pobrania->pdf32x32

Oferta zakupu powinna zawierać:
a/ imię i nazwisko, adres lub nazwę/firmę/ i siedzibę oferenta, telefon kontaktowy, nr NIP,
b/ określony składnik majątku na jaki złożona jest oferta, cenę za składnik majątku objętego sprzedażą nie niższą niż cena minimalna,
c/ oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.

Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
a/ ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która musi być zaadresowana na adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej: „Dolina Baryczy” sp. z.o.o , 56-300 Milicz, Rynek 21
b/ na kopercie powinien znajdować się napis „Oferta na zakup majątku”
c/ pisemne oferty należy składać w dni robocze w godz. 8.00 – 14.00, nie później niż do dnia 10.11.2017 r do godz.14.00 w siedzibie sprzedającego.

Uwaga! 14 sierpnia PGK Dolina Baryczy będzie zamknięte. Pracownicy będą odrabiać ten dzień 23 września 2017.
Za utrudnienia przepraszamy.

pgk wywoz samochod

e faktura

film promocyjny

PGK Dolina Baryczy © 2017 - iWebs Tomasz Pawlak